תמיכה למשפחות

תמיכה למשפחות

רכזת מית"ל- עו"ס אורלי יבלונסקי 

יצירת קשר:

טל' 03-5552733
meital.abr@abr.health.gov.il
כתובת: מרכז מית"ל, ביה"ח אברבנאל, קק"ל 15, בת ים.

אופי מרכז מית"ל עקרונות הטיפול במרכז:
מרכז מית"ל הוקם על מנת לתת מענה תמיכתי וטיפולי למשפחות המתמודדות עם נכות נפשית של אחד מבני המשפחה.
הצורך במתן מענה, נובע מחזרתו של המתמודד לקהילה ועל כך שעיקר נטל הטיפול בו נופל על המשפחה.
פעמים רבות, המשפחה מתמודדת עם עומס רגשי וכלכלי מתמשך, עם תחושות בדידות וחוסר במידע מתאים.
אנו מאמינים, כי המשפחה מהווה שותפה עיקרית ומשמעותית בכל שלבי שיקומו של בן המשפחה החולה.
על כן, ידע אודות המחלה, עיבוד התכנים הרגשיים, ליווי בתהליך ההתמודדות עם החולה, מהווים נדבך משמעותי בשיקומו של החולה.
צוות מית"ל הנו צוות רב מקצועי בעלי רקע והכשרה בתחומי השיקום והטיפול ותפקידו לענות על צרכים אלו.

פעילויות המרכז:
שיחות ייעוץ: סיוע בהתארגנות המשפחה בהתמודדות עם מחלת נפש ונתינת מידע על:
המחלה, תרופות, תופעות לוואי, זכויות ושירותים הניתנים בקהילה, סיוע בהפניה או תיווך הגורמים המטפלים.

ייעוץ והדרכה למשפחות במפגש ראשון עם המערכת הפסיכיאטרית: ניתן באופן פרטני למשפחות המתמודדות עם אשפוז ראשון של בן משפחה.

הרצאות והעשרה למשפחות אחת לשלושה שבועות ניתנות הרצאות על ידי מומחים בנושאים הקשורים להתמודדות עם המחלה. המפגשים הם חינם ומיועדים לכל בן משפחה המעוניין להגיע. אין צורך בהרשמה מראש.

קבוצת ייעוץ ותמיכה אחת לשבועיים- קבוצה העוזרת בעיבוד רגשי ובהתמודדות עם המשמעות של בן משפחה חולה, רכישת כלים להתמודדות, עבודה על פתרון בעיות ומתן מידע.
מיועדת לבני משפחה המתחייבים להגיע לסדרה בת 12 מפגשים. .
 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש