יחידות המרכז

קבלת חולים, רשומות וגביה

מנהלת קבלת חולים ורשומה רותי כהן-צמח
ס. מנהלת קבלת חולים ורשומהאיריס הירשקו

יצירת קשר:
טל' – 03-5552610/7
פקס – 03-5552782
קבלת קהל בימים א- ה בין השעות – 08:30-14:00 

מחלקת קבלת חולים ורשומות מנהלת ומרכזת רשומות ומידע רפואי של מאושפזים, משוחררים ומטופלים אמבולטוריים.
המחלקה אחראית לניהול שוטף עדכני ושמירה על הרשומה הרפואית שהינה כלי לתיעוד כל המידע הרפואי הנוגע למטופל.
ניהול רשומותיהם של מטופלי המרכז, אחזקתו התקינה, עיבודו ושליפת מידע לפי הנהלים וההוראות.
רישום נאות בתיק הרפואי הינו חשוב ומסייע לטיוב הטיפול, המשכיותו, בבקרה ובהערכה של איכות הטיפול.
הוצאת מידע תענה בצירוף כתב ויתור על סודיות רפואית ובהתאם לחוק זכויות החולה.
זכותו של כל מטופל לקבל כל מידע הקשור למצבו הרפואי (בכפוף לאישור הצוות המטפל וככל שאין במידע זה כדי להזיק לו).

פניות לקבלת רשומה ומידע רפואי:
מסירה או שליחת רשומה רפואית וגביית תשלום לגורמים שונים הפונים למשרדנו מתבצעות בהתאם לנוהל משרד הבריאות, חוק לטיפול בחולי נפש, תשנ"א 1991 וחוק זכויות החולה תשנ"ו 1996.
לשם זיהוי, הפונה מתבקש להציג תעודה מזהה ( מפאת הסודיות הרפואית וצנעת הפרט).
במקרים של פנייה צד ג', על הפונה להעביר בקשה מפורטת ולהמציא מסמך " וויתור על סודיות רפואית" חתום ע"י המטופל (מקור או נאמן למקור) ומאושר על ידי הגורם המוסמך, בהתאם לנהלים. במקרים שנדרש לכך יש להעביר ייפוי כח.
לציין כי העברת מסמכים, לאחר אישורים מתאימים, כרוכה בתשלום בהתאם לתעריף משרד הבריאות

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט