מידע למתאשפז

מטופל/ת יקר/ה
עם הגעתך לאשפוז, צוות המחלקה ידאג לתת לך טיפול הולם ומכובד על מנת שתוכל/י לחזור בהקדם למסגרת הקהילה. במהלך אשפוזך אנו נקיים קשר שוטף עם בני משפחתך וגורמים מהקהילה על מנת לאתר ולטפל בגורמים שהביאו לאשפוזך.
לנוחיותך, דף מידע אשר נועד לתת לך הסבר על האשפוז הפסיכיאטרי, נהלים ודרכי יצירת קשר. אנו מקווים שדף זה יסייע לך ולמשפחתך ויקל עליכם את תקופת האשפוז.

ניתן להגיע לאשפוז במס' דרכים:
א. הגעה עצמאית בליווי בן משפחה/גורם מטפל/לבד.
ב. בהוראת אשפוז של פסיכיאטר מחוזי
ג. בצו בית משפט.

קבלה לאשפוז:
1. בהגיעך למיון תבדק ע"י רופא אשר יעריך את מצבך הרפואי ויחליט האם לאשפזך.  במידה והתאשפזת מרצונך עליך לחתום על הסכמה לאשפוז ולקבלת טיפול. במידה ותתנגד לאשפוז, ישקול הרופא בהתאם למצבך והאם לשחררך או שמצבך דורש פניה לפסיכיאטר מחוזי להוצאת הוראת אשפוז.
2.התקבלה החלטה על אשפוז, מתחיל תהליך הקבלה אשר במהלכו הצוות המטפל יראיין אותך ויערוך בדיקות ראשוניות.
3. התקבלה החלטה על שחרורך ממיון תקבל מכתב שחרור עם המלצות להמשך מעקב וטיפול בקהילה.

זכויות וחובות למתאשפז
בקבלתך לאשפוז תקבל דף הסבר על זכויותיך וחובותיך (בכל מחלקה מצוי המידע, תלוי על הקיר במקום בולט)  עליו תחתום בקבלתך לאשפוז.

להלן מידע חיוני בנושא זה:
החזקת כסף וחפצי ערך
הנך רשאי להחזיק ברשותך כסף. עם זאת אין בית החולים אחראי על גנבה או אובדן כספך ולכן מומלץ להפקיד את הכסף וחפצי הערך בגזברות בית החולים. הרכוש המופקד יוחזר לך בשחרורך מבית החולים. ואילו את הכסף ניתן למשוך באמצעות "מיני בנק" הפועל פעמים בשבוע: ימי א' ו-ד' בין השעות  13:00-14:00.

לבוש
זכותך ללבוש בגדים אישיים אלא אם החליט הרופא למנוע זכות זו עד שיפור במצבך הנפשי.

חפצים מסוכנים/סמים ואלכוהול 
חל איסור מוחלט על הכנסת תרופות, סמים, אלכוהול או חפצים דוקרים/חותכים/מסוכנים למחלקה ובכללם מצתים. בית החולים שומר לעצמו את הזכות לבדיקת חפצי המטופלים ולבצע בדיקות סמים/אלכוהול אקראיות.

חפצים אישיים אחרים
ניתן לאחסן חפצים אישיים בארונית ליד מיטת האשפוז. לארונית זו אין מנעולן רכב ומומלץ להביא מנעול מהבית.

יציאה מהמחלקה לשטח המרכז או מחוץ למרכז
יציאה מהמחלקה לשטח המרכז או מחוץ לו תעשה באישור צוות מטפל בלבד. במקרה שתעזוב את שטח ביה"ח ללא אישור רפואי, יבצע הרופא הערכה של מצבך ויחילט האם לשחררך שלא בנוכחותך או שיש מקום להחזרתך לאשפוז בכפיה בהוראת פסיכיאטר מחוזי.

יציאה לחופשה
אנו מעודדים יציאה לחופשות כערך טיפולי המעודד השתלבות חזרה בקהילה. עם זאת חופשות תינתנה בהתאם למצב הרפואי ובאישור רופא בלבד. במידה ואושפזת בתוקף צו אשפוז (שהוצא ע"י בית משפט) תוכל לצאת לחופשות  רק עפ"י החלטה של ועדה פסיכיאטרית מחוזית

סודיות
כל מידע אודות אשפוזך ישמר בסודיות מוחלטת ויימסר לבני משפחתך רק לאחר הסכמתך בכתב. ביה"ח ידווח על האשפוז למשרד הבריאות. אם הרופא המטפל מעריך שקיימת מסוכנות לך או לסביבתך והנך נושא רישיון נהיגה או רישיון להחזקת נשק, הוא ידווח על כך לראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.

דת
בבית החולים ישנה הקפדה על כשרות ע"י רב בית החולים. כמו כן קיים בית כנסת העומד לרשותך. בשאלות או בקשות מיוחדות ניתן לפנות למשגיח כשרות של ביה"ח.

משך האשפוז
אנו מעוניינים שהאשפוז יהיה קצר ושתוכל לשוב במהרה למשפחתך ועיסוקיך אך איננו יכולים לדעת מראש מה יהיה משך אשפוזך שכן הוא אינדיבידואלי  ושונה מאדם לאדם. במקרים של אשפוז בתוקף צו אשפוז השחרור מבית החולים תלוי בהחלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

יעוץ רפואי
הצוות המטפל רואה במטופל שותף פעיל בתוכניות הטיפול שלו. המטפל הישיר שימונה לטפל בעניינך יענה על כל שאלותיך בכל הנושאים הקשורים לבריאותך. במידה ותרצה להתייעץ עם גורמים נוספים במחלקה, תוכל לבקש זאת באמצעות המטפל הישיר. כמו כן, בהתאם לחוק זכויות החולה הנך רשאי לפנות באופן פרטי לקבלת דעה נוספת של רופא או מטפל אחר שאינו נמנה על צוות ביה"ח. המלצת היועץ אינה מחייבת את צוות המחלקה. במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל טיפול ואשפוזך הנו מרצון, לא ניתן לכפות עליך טיפול ותשוחרר מהמרכז. במידה ואשפוזך הנו בכפיה: בהוראה/צו  תצטרך להישאר באשפוז ולקבל את הטיפול עליו יורה הרופא. החריגה בנושא זה הנו טיפול בנזעי חשמל אותו לא ניתן לכפות עליך בשום מצב והוא ניתן רק לאחר הסכמתך הכתובה בלבד.

מידע לבני משפחה
המשפחה היא הסביבה הטבעית אשר ברוב המקרים שב המטופל לחיות במחיצתה. פעמים רבות זקוקה המשפחה להדרכה בתקשורת עם המטופל או בעניינים אחרים הקשורים בטיפול בו. המחלקה תעודד את בני המשפחה להיות מעורבים בטיפול, לדווח על התנהגות המטופל לאחר חזרה מחופשות  ולהגיע לביקורים. כמו כן, לרשות המשפחות עומד מרכז תמיכה (מית"ל) אליו ניתן לפנות בטלפון 03-5552733.

נציב תלונות
בכל מחלקה קיימת תיבה המיועדת להגשת תלונות או מכתבי תודה. מכתבים אלו נאספים מדי שבוע ומועברים לוועדה לפניות הציבור. במידה וברצונך לפנות לוועדה אנא ציין במכתבך שם ושם משפחה, כתובת למשלוח דואר וטלפון להתקשרות עמך. הוועדה תדון בפנייתך ותשיב לך בכתב על פנייתך. ניתן לפנות גם דרך האתר- פניות הציבור. 

שחרור מבית החולים
לקראת שחרורך השחרור תדון עם המטפל האישי על המשך הטיפול בקהילה ואפשרויות השיקום עבורך בקהילה. לעיתים השחרור יבוצע באופן הדרגתי במעבר לאשפוז חלקי. בשחרורך תצוייד במכתב שחרור עם הפניה לרופא בקהילה וכן עם טיפול תרופתי למספר ימים (עד שתרכוש את הטיפול באמצעות קופת החולים). בעת השחרור יש לזכור לקבל את חפצי הערך והכסף שהופקדו בביה"ח. 
דרישה של המטופל לשחרור- אדם שאושפז בהסכמה, רשאי לבקש את שחרורו. מנהל המחלקה חייב לשחררו תוך 48 שעות. במידה ובמהלך אשפוז בהסכמה, חלה החמרה במצב המטופל, עד כדי צורך באשפוז כפוי, רשאי המנהל לעכב את השחרור ל – 48 שעות. במטרה לאפשר פנייה לפסיכיאטר המחוזי להסבת האשפוז לכפוי.

מעקב פסיכיאטרי לאחר השחרור
ידוע כי התמדה במעקב והקפדה של נטילת הטיפול התרופתי המומלץ מקטינים את האפשרות של החמרה במצב הנפשי ואת הצורך באשפוז חוזר. אנו ממליצים בכל לשון על המשך מעקב סדיר במרפאות בריאות הנפש.
במידה ואושפזת בכפיה ובהתאם למצבך הרפואי עם השחרור, רשאי הרופא לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה להוצאת הוראת טיפול מרפאתי כפוי, המשמעות היא שאי הופעתך למעקב במרפאה כנדרש או אי נטילת טיפול יכולה להביא את הפסיכיאטר המחוזי עפ"י חוק להוציא הוראה לאשפוז כפוי.

לקבלת יעוץ ועזרה נפשית ניתן לפנות:
* למרפאה אליה נשלח למעקב עם שחרורו.
* לרופא המשפחה או לאחות בקופת חולים בה מבוטחים.
* לשירותי הרווחה, בד"כ עובד סוציאלי של הרשות המקומית.
* במקרים דחופים פניה ישירה למרפאה לבריאות הנפש/חדר מיון בי"ח כללי/חדר מיון במוסדנו.
* במקרה והבעיה הנפשית מהווה סכנה או מטרד ממשי, ניתן לפנות להתייעצות עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי.

 

יצירת קשר:
בית חולים אברבנאל, קק"ל 15 בת ים.
מרכזיה: 03-5552626
מיון: 03-5552600
מרפאה: 03-5552620
 

קישור לחופש המידעhttp://abarbanel.health.gov.il/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_2019-1/

קישור לזכויות וחובות המתאשפז באתר משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Hospitalization/Pages/P_rights.aspx

 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש