יחידות המרכז

מחלקת שירותים טכניים

מנהל המחלקה: ישראלי איציק
סגן מנהל המחלקה: יורם דיין 

יצירת קשר:
מוקד שירותים טכניים: 03-5552766
פקס: 03-5552683

חזון ומטרות: לספק שירות איכותי למטופל ולמחלקות המרכז

תפקידים:
הפעלה תקינה של מערכות תשתית וציוד המרכז
ביצוע עבודות אחזקה מתוכננות ושבר
ליווי ופיקוח על בניית מבנים חדשים ומערכות חדשות- קבלתם והפעלתם

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט