יחידות המרכז

פסיכיאטריה פעילה א' (נשים)


מנהלת המחלקה בפועל - ד"ר א. שלמן
אח אחראי -אנה חריפקו

אופי המחלקה ועקרונות הטפול בה:
מחלקת נשים הינה מחלקה סגורה אקוטית.
המחלקה מיועדת לנשים הנמצאות במצבים אקוטיים משברים, הזקוקות לאשפוז בתנאי מחלקה סגורה. האשפוז יכול להתקיים בהסכמת המטופלת/אפוטרופוס או בהוראת/צו אשפוז.
במחלקה צוות רב מקצועי: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מרפאה בעיסוק.  לכל מטופל יש מטפל אישי שהוא מנהל הטיפול. מנהל הטיפול אחראי לטיפול פרטני עם המאושפזת וכן לריכוז הנתונים מהמטפלים השונים. בני משפחה יכולים להתעדכן על מצב המטופל ממנהל הטיפול. בנוסף לטיפול הפרטני מתקיימות במחלקה קבוצות טיפוליות, סדנאות ריפוי בעיסוק ופעילויות פנאי.

ביקורים:
צוות המחלקה מעודד קשרים משפחתיים וחברתיים, אך מבקש להקפיד על שעות הביקור כדלקמן:
א‘- ה‘ 16.00-20.00 ,
ימי שבת וחגים 12.00-20.00

יצירת קשר:
תחנת אחיות 03-5552676
מזכירת המחלקה-טלפקס 03-5552839
כמו כן עומד לרשות המטופלים טלפון ציבורי שמספרו 6571200 - 03

נהלי המחלקה:
1. בכל קבלה למחלקה תלווה המאושפזת ע"י איש צוות אשר יסביר על נהלי המחלקה ויסייע בסדרי הקבלה.
2. שיחות אישיות: לכל מאושפזת מטפל אישי עמו ניתן לשוחח ולהעלות כל נושא או שאלה. במידה והמטפל אינו רופא במקצועו, ניתן לבקש פגישה עם רופא באמצעות המטפל האישי.
3. הכנסת חפצים למחלקה:
א.  חפצים מסוכנים: אסור בכל תוקף להכניס למחלקה חפצים דוקרים/חותכים/מסוכנים כולל מצתים. זאת על מנת לשמור על בטחון המאושפזות. במידה ומבקר ינסה להכניס חפצים אלו למחלקה נדווח על כך לרשויות. בנוסף, חל איסור מוחלט להכניס סמים ותרופות מכל הסוגים. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבדיקת חפצי המטופלים ולביצוע בדיקות סמים/אלכוהול אקראיות.
ב. חפצי ערך וכסף: אין בית החולים אחראי לחפצים אלו ולכן מומלץ להפקידם בכספת גזברות בית החולים.
ג. חפצים אישיים: ניתן לאחסן חפצים לשימוש אישי בארון/ארונית ליד מיטת המטופל. נעילת החפצים תעשה ע"י המטופל באופן עצמאי.
4. לבוש: המאושפזות יוכלו ללבוש בגדים פרטיים בהתאם להחלטת רופא. 
5. עישון: מתבצע בחדר עישון בתוך המחלקה ובחצר המחלקה. 
6.  זכויות וחובות המטופל, תלויים בפרוזדור המחלקה .
7. חופשות: חופשות יינתנו על פי החלטת הצוות המטפל בהתאם למצב הבריאותי. לפני יציאה לחופשה, אחות המחלקה תדריך את המטופל ומשפחתו לגבי אופן נטילת הטיפול התרופתי.
8. פניות הציבור-במידה וברצונך להביע דעה על אופן ואיכות הטיפול, וכן על ליקויים שונים במחלקה באפשרותך לכתוב תלונה אנונימית, אשר תועבר לטיפול עו"ס ראשית של בית החולים, דרך תיבת תלונות הממוקמת במחלקה.
9. שחרור: שחרור מהמחלקה מותנה בשיפור במצב הנפשי ובהמלצת הרופא המטפל.


סדר יום במחלקה:
קבלת המחלקה ע"י צוות סיעודי 7.00
טיפול סיעודי בסיסי ומתן טיפול תרופתי 7.30-8.30
ארוחת בוקר 8.30-9.00
פעילות שוטפת במחלקה 9.00-10.00
שתייה חמה + פרי העונה 10.00-10.30
המשך פעילות שוטפת במחלקה 10.30-12.45
טיפול תרופתי וארוחת צהריים 12.45-13.30
מנוחת צהריים ושיחות אישיות 13.30-16.00
שתייה חמה + עוגה 16.00-16.30
המשך פעילות שוטפת במחלקה 16.30-18.00
ארוחת ערב ופעילויות שוטפות 18.00-20.00
טיפול תרופתי ומנוחה 20.00


צוות המחלקה ישמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
על מנת למנוע המתנה ממושכת מומלץ לתאם פגישות מראש.

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט