יחידות המרכז

מחלקת כספים

מנהל הכספים: רועי הלוי
סגנית מנהל הכספים:  סיון שי לוי 
מנהלת מדור שכר: ליאת אברמוב
מנהלת ענף חשבונאות: רות מיצרי
מנהלת הנהלת חשבונות: עמית שמש
הנהלת חשבונות: אנט עבודי קרין פרץ

יצירת קשר:
טל': 03-5552615

מחלקת הכספים אחראית על ניהולו של מערך הכספים על פי החוקים, ההוראות והתקנות, ובהתאם למדיניות הנהלת המרכז ובהנחיה מקצועית של חשב משרד הבריאות.

באחריות המחלקה לבצע את כל הפעולות וההליכים הקשורים בניהול מערך הכספים, כולל גביית הכנסות, ניהול התקשרויות, ביצוע תשלומים, ביצוע תשלומי השכר, רישום הפעולות במערכת הנהלת החשבונות והגשת דו"חות כספיים.

מתפקידה הנוספים של המחלקה: הכנת תכנית העבודה התקציבית. ביצוע בקרה על עמידה בתוכנית העבודה ומתן מענה לתרחישים ושינויים בתקציבי השכר, הרכש וההכנסות. יעוץ כלכלי להנהלת המרכז ולמנהלי היחידות והמחלקות. תכנון עסקי והכנת תחזיות פיננסיות רב שנתיות. תמחור מוצרים ושירותים. ביצוע בחינות כדאיות ועבודות כלכליות להשגת התייעלות כלכלית ולניצולו האופטימאלי של התקציב.

          

 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט