יחידות המרכז

ממושכת ב' גברים

מנהל המחלקה - ד"ר רפאל שטרייכר 
אחות אחראית-  ענת דה פז

אופי המחלקה ועקרונות הטיפול בה:
מחלקת זה מיועדת לחולים הסובלים ממחלות נפשיות ממושכות אשר זקוקים לתהליך שיקומי ארוך טווח על מנת שיוכלו לשוב לקהילה.  העבודה במחלקה נעשית ע"י צוות רב מקצועי וכולל איזון תרופתי, טיפולים אישיים, קבוצות טיפוליות, שיקום תעסוקתי, התערבויות משפחתיות ופעילויות מחלקתיות מגוונות. בנוסף, במחלקה מטופלים חולים ממושכים אשר מאושפזים זמן רב ואשר מסיבות שונות אינם מסוגלים להשתלב במסגרת חוץ מוסדית. העבודה עמם מתמקדת בקידום אישי בתוך המחלקה.

ביקורים:
בימי א'-ו' בין השעות 10:00-12:00
                            16:00-18:00
בימי שבת וחגים בין השעות 10:00-20:00

יצירת קשר:
טל: 03-5552724
פקס: 03-5552727
טלפון ציבורי העומד לרשות המאושפזים: 03-5069200


סדר יום במחלקה
7.00- 8.30  קימה, מקלחת, התארגנות אישית וסידור חדרים
8.30- 9.00  חלוקת טיפול תרופתי וארוחת בוקר
9.00- 12.00 פעילות אומנות בחדר פתוח, יציאה לעבודה מחוץ למחלקה, קבוצות בוקר
12.30- 13.30 ארוחת צהריים
14.00- 15.30 מנוחת צהריים ושיחות אישיות
16.00- 16.30 ארוחת ארבע וחלוקת טיפול תרופתי
16.30- 17.30 קבוצות הפעלה
19.00- 18.30 ארוחת ערב
19.00-20.00 פעילות חופשית
20.00- 20.30 טיפול תרופתי והתארגנות לקראת שינה


 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט