יחידות המרכז

מחלקת בטיחות וגהות

מנהל היחידה: שי זכאי

יצירת קשר:
טלפון: 03-5552336

מייעץ להנהלת המרכז הרפואי למנהלי המחלקות והעובדים בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים שעניינם בטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית.
הממונה על הבטיחות עובד בכפיפות ארגונית למנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

תחילתו של מערך הבטיחות במרכז הרפואי אברבנאל 2018  עם מינויו של ממונה על הבטיחות, בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
עיקר הפעילות המקצועית בנושא הבטיחות והאש מתבצעת ע"י הממונה על הבטיחות והאש , אשר מסתייע ב- 19 נאמני בטיחות מקרב המחלקות השונות במרכז הרפואי
כמו כן, במרכז הרפואי פועלת ועדת בטיחות, ובה נציגי הנהלה ועובדים, בהתאם לדרישות החוק.

תחומי פעילות:
הדרכות עובדים
- הדרכת עובדים חדשים עם קליטתם לעבודה, הדרכות פרונטאליות יחידתיות, הכשרת נאמני בטיחות ועוד.
ציוד מגן אישי- בקרה על רכישת ציוד מגן אישי תקני ומתקדם ורכישת ציוד מגן אישי מרוכז.
פרסום ועדכון הוראות בטיחות- הכנה ועדכון אוגדן הוראות בטיחות הכולל: הוראות בטיחות, נהלי בטיחות, הנחיות בטיחות.
ניטור סביבתי- ניטור סביבתי לאיתור גורמים מזיקים בסביבת העבודה לרעש מזיק, קרינה בלתי  מייננת, וחומרים מסוכנים שונים.
תאונות עבודה ומחלות מקצוע- ריכוז ותיעוד תאונות עבודה ומחלות מקצוע של העובדים, הכנת דוחות סטטיסטיים של תאונות עבודה ובירור וחקירת תאונות עבודה בליווי מסקנות למניעת הישנותן.
קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים- קיום ופיתוח קשרי חוץ שוטפים עם גופים חיצוניים העוסקים בבטיחות: משרד התמ"ת/אגף הפיקוח על העבודה, המוסד לבטיחות ולגהות, מרפאה תעסוקתית ושירותי הכבאות.
כיבוי אש - מיפוי צרכי כיבוי אש עפ"י דרישות שירותי הכבאות, בקרת סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים, בקרה על השלמת ותחזוקת ציוד גילוי וכיבוי אש.
קבלני חוץ -בקרה והדרכת בטיחות לקבלני חוץ.
תכנית בטיחות - הכנת תכנית בטיחות שנתית בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
סקרי סיכונים ומפגעים - סקרי סיכונים תקופתיים במחלקות ובסקטורים השונים בבית החולים.
בדיקות רפואיות תקופתיות - מעקב אחר בדיקות רפואיות תקופתיות (שנתיות) לעובדים החשופים בעבודתם לגורמים מזיקים.
בדיקות ציוד תקופתיות - בדיקה תקופתית מרוכזת בעיתוי קבוע לציוד החייב בבדיקה תקופתית עפ"י חוק.
מסירת מידע - הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע לעובדים, כרזות להגברת התודעה, סימון חומרים מסוכנים ושילוט לציוד מגן אישי .

תפקיד רכז נגישות

רכז הנגישות הינו פונקציית מטה המייעצת להנהלת המרכז בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים  אודות נגישות המקום ותפקידו לספק מידע לציבור, בתחומי הנגישות המבנים והשטחים הציבורים  ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות

 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט