יחידות המרכז

פסיכיאטריה פעילה ג' (גברים)

מנהל מחלקה -  ד"ר איגור פלובסקי 
רופא בכיר -  ד"ר אבי עמרמי ויצמן 
אחות אחראית -  גב' מושגן חמדדש

אופי ועקרונות הטיפול במחלקה:
מחלקה פעילה ג' הינה מחלקה פעילה. בה מתאשפזים גברים  המגיעים מהקהילה לחדר המיון של המרכז  ונזקקים לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית סגורה. במחלקה מגוון מטופלים עם בעיות נפשיות שונות ובדרגות חומרה שונות. כ-20%  מהחולים המטופלים לוקים בהפרעות של מצב רוח (הפרעות אפקטיביות), כ-70%  מהמטופלים לוקים במצב פסיכוטי,כ- 5% מהמטופלים הם אנשים בעלי הפרעות אישיות וכ-5% בהסתכלויות משפטיות.

צוות המחלקה הינו רב תחומי והוא כולל פסיכיאטרים, צוות סיעודי, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מרפאה בעיסוק, קרימינולוגית קלינית, מדריכה תעסוקתית ומטפלת בהבעה. המחלקה מתאפיינת בעבודת הצוות העובד באינטגרציה  על מנת להגיע לתוצאות טובות תוך פרק הזמן הקצר ביותר.

השירותים הניתנים במחלקה הם שירותי אבחון וטיפול , כאשר הגישה הטיפולית המאפיינת את המחלקה מתמקדת בראיית המטופל מזווית ראיה כוללנית, כמכלול ביופסיכוסוציאלי.
ההיבטים הביולוגיים והפסיכולוגיים של ההפרעה נלקחים בחשבון בשלב האבחון, ובתכנון הטיפול. הטיפולים כוללים: טיפול תרופתי (פארמקולוגי),  טיפול פסיכותראפי, ECT  וטיפול סיעודי. הטיפול כולל גם מימד חברתי-שיקומי (ריפוי בעיסוק, טיפול באמנות, טיפול קבוצתי).

המחלקה שמה את המטופלים ובני משפחותיהם במוקד העשייה. רווחת החולה הינה ערך יסוד עליה מושתתת העשייה המקצועית. זכותו של המטופל, משפחתו ואחרים משמעותיים בחייו, לקבל טיפול ושירות איכותיים הנמדדים באמות מידה של שמירת כבוד האדם וזכויות החולה.

שיטת העבודה המקובלת במחלקה היא תיאום טיפול. שיטה זו מאפשרת התייחסות שיטתית למכלול הצרכים והבעיות במטרה לסייע למטופל ומשפחתו בדרך להחלמה או להסתגלות למצב חולי. לכל מטופל מאושפז יש איש צוות שהוא מתאם טיפול האחראי לבניית תוכנית טיפול אישית בשיתוף המטופל ומשפחתו ויישומה. המיקוד בהתערבות הוא החל מרמת הטיפול האישי כולל התייחסות לתפקודי חיים בסיסיים, דרך ארגון ותמיכה במטופל ובמשפחה תוך שילוב ידע מתחומים קליניים וכן ידע מתחומים ביו-פסיכו-סוציאליים הדרושים להתמודדות ולקידום המצב הפיזי, הנפשי והחברתי של המטופל.
עם קבלתו של המטופל למחלקה, נערך אומדן ראשוני ע"י צוות רב מקצועי, בהמשך, נקבעות יחד עם מתאם הטיפול מטרות טיפול לטווח קצר וארוך, המטופל מקבל הדרכה על  הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי, זיהוי מצבי מתח והתמודדות עימם ועוד. בהמשך אשפוזו נבדקות זכויותיו הסוציאליות ואפשרויות שיקום רלבנטיות. לקראת שחרורו עובר המטופל להיות באשפוז ובהמשך מופנה להמשך מעקב במרפאה של בריאות הנפש על פי מקום מגוריו.
במחלקה נעשית גם הוראה לסטודנטים ופעילות מחקרית.

דרכי יצירת קשר:
טלפון:5552712 - 03
פקס: 5552716 - 03   
דוא"ל - rofim6b@abr.health.gov.il
 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט