יחידות המרכז

פסיכיאטריה משפטית

מנהלת היחידה - ד"ר ק.שילד

יצירת קשר:
טל: 03-5552707
פקס: 03-552716

אופי היחידה ועקרונות הטיפול בה:
האשפוז ביחידה לצורך מתן חוות דעת משפטית לפי הפניה מבית המשפט, הנבדקים בהסתכלות ימשיכו לקבל את הטיפול התרופתי הקבוע שמקבלים במרפאתם במידה ויתנו הסכמתם לכך.
• ייערכו בדיקות גופניות כולל בדיקות דם ושתן בהתאם לנהלים.
• נבדקי היחידה לא רשאים לרדת לחצר המחלקתית ואינם רשאים להשתתף בקבוצות לריפוי בעיסוק.

בשל אופי המחלקה יש להקפיד מאוד על קיום הנהלים הבאים:
הכנסת חפצים למחלקה:
1.חפצים מסוכנים: אסור בכל תוקף להכניס למחלקה חפצים דוקרים/חותכים/מסוכנים כולל מצתים. במידה
ומבקר ינסה להכניס חפצים אלו למחלקה נדווח על כך לרשויות. בנוסף, חל איסור מוחלט להכניס סמים
ותרופות מכל הסוגים. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבדיקת חפצי המטופלים ולביצוע בדיקות סמים/
אלכוהול אקראיות. במידה והמבקר או אחד המטופלים ינסה להכניס סמים למחלקה, נדווח על כך לרשויות החוק.
2.חפצי ערך וכסף: אין בית החולים אחראי לחפצים אלו ולכן מומלץ להפקידם בכספת גזברות בית החולים.
3.חפצים אישיים: ניתן לאחסן חפצים לשימוש אישי בארון/ארונית ליד מיטת המטופל. נעילת החפצים
תעשה ע"י המטופל באופן עצמאי.

יצירת קשר עם המאושפזים במחלקה:
1.ביקורים: צוות המחלקה מעודד קשרים משפחתיים מדרגה ראשונה. הביקורים יתקיימו אר ורק לאחר תיאום עם הרופא המטפל. שעות הביקור כדלקמן:
א'- ה' 15.30-19.30 ימי שבת וחגים 10.00-19.30 .
2.טלפון ציבורי ניתן להתקשר אל המטופלים באמצעות טלפון ציבורי הממוקם במחלקה ומספרו:03-5060009
 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט