פרטי התקשרות

בי"ח אברבנאל
קרן קימת 15 (דון יוסף הנשיא) בת ים
טלפון: 03-5552626
פקס:03-5552842
דוא”ל: pniyot_abr@abr.health.gov.il 
הודעה על קבלת הפניה תמסר תוך 48 שעות
תגובה רשמית תינתן תוך 14 יום. 

שליחת הודעה
© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש