ועדות

ועדת פניות הציבור

תלונות ופניות הציבור המגיעות לוועדה במרכזנו, מתייחסות להיבטים שונים  ומרכבים הדורשים בדיקה ע"י אנשי מקצוע בעלי ידע ומומחיות על מנת להבטיח מתו טיפול רפואי נאות הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי אנוש.

חברי הועדה:
יו"ר הוועדה- עינב בן חור, מנהלת השרות הסוציאלי
רכזת הועדה- ד"ר שלף, סגן מנהל המרכז
חברי הועדה- טל אלימלך, יועצת משפטית
                    יורי מרקמן, מפקח קליני -סיעוד

 אופן מסירת/העברת תלונות:
1. כלל התלונות יוגשו בכתב ויכללו פרטים מזהים של השולח: שם, כתובת, טלפון ובאם יש, גם מייל.
2.  ניתן למסור את התלונות בתיבת עו"ס ראשית של המרכז או בתיבות פניות הציבור הקיימות בכל יחידות ומחלקות המרכז.
אופן הטיפול בתלונה:
1. התלונה תיבדק ע"י הועדה לפניות הציבור אשר ידנו בפרטיה. במידת הצורך הוועדה תזמן או תבקש תגובת בעלי מקצוע רלוונטיים הנדרשים לאותה התלונה.
2. הועדה מתחייבת להגיש מכתב תגובה (לשולח) המאשר את קבלת התלונה, תוך 14 יום מרגע קבלת התלונה.
3. הודעה סופית למתלונן תכלול את מסקנות הועדה ואם נמשך הטיפול זמן רב יפורטו הסיבות שבגינן נמנעה הוועדה מלהשיב במועד. 

© 2021 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט