ועדות

ועדת סל שיקום

אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שזכאי לשיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס, 2000 ומעוניין להתחיל בתהליך שיקום, יכול לפנות לוועדת השיקום האזורית ("ועדת סל שיקום") בבקשה לקבלת "סל שיקום"- שירותי שיקום הניתנים לפי החוק (לפירוט תחומי השיקום).
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים ומאשרת תוכניות שיקום עבור מתמודדי נפש מהאשפוז ומהקהילה

להלן יפורט תהליך קבלת "סל שיקום":
הקריטריונים לזכאות לסל שיקום:
(א) אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שמלאו לו 18 שנה.
(ב)  אדם הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות, שנקבעה לפי סעיפים 33 או 34 בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות
 

תהליך קבלת סל שיקום

1. פניה למוסד לביטוח לאומי  לשם קבלת הכרה מביטוח לאומי בנכות בשיעור 40% לפחות.
2. בניית תוכנית שיקומית המותאמת לרצונותיו, לצרכיו  וליכולותיו של האדם עם המגבלה הנפשית. השיקום יכול להיעשות באמצעות סיוע בדיור, תעסוקה, פנאי ולימודים.
התוכנית השיקומית תיבנה במשותף בין האדם המשתקם ובין מתאם הטיפול/ הגורם המפנה לועדת השקום האזורית, אשר יכול להיות אחד מאלה:
א. בית חולים פסיכיאטרי
ב. מרפאה/תחנה לבריאות הנפש
ג.  שירותי הרווחה
ד. מסגרת שיקומית בקהילה
ה. מטפל פרטי (באחד ממקצועות הטיפול: עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר, פסיכולוג, אח/ות מוסמך/ת)
3. פניה לוועדת השיקום האזורית אשר הנה הגורם המאשר את התוכנית השיקומית שנבנתה.
הפניה לוועדת השיקום נעשית באמצעות הגורם המפנה, או פנייה עצמאית של האדם עצמו תוך משלוח כל טפסי סל השקום מלאים אל לשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים של האדם
4. זימון לוועדת שיקום אזורית- לאחר קבלת  החומרים ובחינתם, יזמן רכז השיקום את ועדת השיקום האזורית. הוועדה מורכבת משלושה אנשי מקצוע מבין אלה: פסיכיאטר, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכולוג או אח/ות מוסמך/ת . הוועדה תבקש מהפונה להגיע למפגש עמה לצורך היכרות והתרשמות. הפונה יכול להביא יחד איתו לוועדה גם בני משפחה וכן כל גורם אחר שיכול לסייע. הוועדה תתכנס ותזמן את הפונה עד כחודש מקבלת המסמכים במלואם. הוועדה תיערך באחד היישובים הנמצאים במחוז (אולם לא תמיד ביישוב בו מתגורר הפונה).
5. החלטת וועדת שיקום אזורית
לאחר עיון במסמכים והמפגש עם הפונה תקבל הוועדה החלטה, בהתאם לחוק שיקום נכי נפש בקהילה (תש"ס, 2000), האם לאשר את התוכנית השיקומית במלואה, האם לאשר את חלקה או האם לדחות את התוכנית השיקומית. כמו כן יכולה הוועדה להציע שינויים ותוספות לתוכנית השיקומית
החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר לגורם המפנה, או במקרים של פניה עצמאית לפונה עצמו.
6. קבלת סל שיקום: במקריים בהם אושר לפונה סל שיקום יערכו הוא והגורם המפנה ביחד "סקר שוק" ויבחרו את המסגרת/ות  ו/או השירותים המתאימים שנותנים מענה לתוכנית השיקומית.
7. קליטת המשתקם במסגרת השיקומית- לאחר בחירת המסגרת המתאימה וההתקשרות עמה, יחל הפונה בפעילות, בהתאם לתוכנית השיקומית שנקבעה. 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט