ועדות

ועדות

בבית החולים מתקיימות הוועדות הבאות:

ועדת ניהול סיכונים
ועדת פניות הציבור
ועדה פסיכיאטרית
ועדת סל שיקום
ועדת אתיקה
ועדת הלסינקי 

מטרת הוועדות לקדם את העשיה בבית החולים ולשפר את איכות חיי המטופל. 
ניתן לקרוא אודות הוועדות בקישורים מצד ימין. 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש