ועדות

ועדת אתיקה

ועדת אתיקה מונתה בתוקף סעיף 24 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996. כל ועדה אמורה לכלול 5 חברים: יו"ר- הכשיר להתמנות כשופט מחוזי, 2 רופאים מומחים, כשכל אחד מתחום מומחיות אחר, פסיכולוג או עובד סוציאלי, ונציג ציבור או איש דת. ועדת האתיקה מוסמכת לדון במקרים הקבועים בחוק, העולים במסגרת המוסד הרפואי. בידי ועדת האתיקה תפקידים נכבדים וסמכויות רחבות.

ועדת האתיקה של בית החולים מתכנסת בהתאם לצורך, אך יש מקרים שהפנייה לוועדת האתיקה מחויבת על פי דין.
המקרים שבהם יש לפנות לוועדת האתיקה:
• אי מסירת מידע רפואי למטופל בהליך של הסכמה מדעת.
• טיפול רפואי ללא הסכמה.
• מניעת מידע רפואי מן החולה
• מסירת מידע רפואי לאחר
• השגות על אי תיעוד ממצאים עובדתיים ברשומת החולה
דיוני הועדה מנוהלים בדלתיים סגורות, אך הועדה רשאית להרשות לאדם, בכופף לכל דין, להיות נוכח בעת הדיון, כולו או מקצתו.
אם התעורר צורך בהכרעה דחופה של ועדת אתיקה, ולא ניתן לכנסה בדחיפות הנדרשת, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי.

להלן רשימת חברי הועדה של המרכז:

יו"ר
עו"ד עופרה גולן

רופא מומחה
ד"ר שמיר אייל,  מומחה בפסיכיאטריה. מ"מ ד"ר לריסה קורצמן.
ד"ר פנחסב שלמאייב - מומחה ברפואה פנימית.

פסיכולוגים ועובדים סוציאליים
ד"ר עמי שפיגלמן פסיכולוג. ממלאת מקום עינב בן חור, עו"ס.

צוות סיעוד:
רבקה סלמה, אחות מוסמכת

נציגי ציבור ואנשי דת
הרב שמואל ברקוביץ 

אלה הפרטים שתכיל פניה:
(1) שם המוסד הרפואי ושם המטפל;
(2) שם המטופל;
(3) פרטי הפונה -
א.  אם הוא המטפל, יצוין, בנוסף לשמו ושמו של המוסד, גם תפקידו;
ב.  אם הוא אינו המטפל, יצוינו שמו, מספר הזהות שלו, מקום מגוריו, ומען להמצאת תשובה;
(4) העובדות העיקריות הנוגעות לפניה;
(5) ההוראה בחוק שלפיה נעשית הפניה;
(6) ענינו של הפונה בקביעת ועדת האתיקה;
(7) קרבת הפונה למטופל.

יצירת קשר
טלפון: 03-5552640
פקס:  03-5552684
ניתן לפנות לוועדת האתיקה במכתב הממוען להנהלת בית החולים וליועצת המשפטית.
כתובת: רחוב קק"ל 15, בת-ים 59436

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט