יחידות המרכז

השירות הסוציאלי

 

מנהלת השרות הסוציאלי - עינב בן חור
סגנית מנהלת השרות הסוציאלי: נתי ארדון 

טל: 03-5552609
פקס:03-5552842
מייל: einav.ben-hur@abr.health.gov.il


העובדים הסוציאליים הינם חלק מצוות המטפלים בכל מחלקות בית החולים ובמרפאות מבוגרים ונוער. גישת העבודה הטיפולית במרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנאל, היא גישת ניהול הטיפול. על פי גישה זו מנהל הטיפול (איש מקצוע טיפולי) אחראי לכל היבטי הטיפול: מטפל באופן ישיר בחולה (פסיכותרפיה), משתף את משפחתו בתהליך הטיפולי, בונה תכנית ליווי ושיקום ומבצע אותה ומרכז את המידע על התקדמות המטופל ממנחי הקבוצות הטיפוליות השונות. העובדים הסוציאליים שותפים מלאים לטיפול הישיר בחולים ומשמשים כמנהלי טיפול במחלקות.
תרומת העו"ס לצוות הרב מקצועי הנה בשימת דגש על המטופל כאדם ועל יחסי הגומלין בינו לבין המערכות הסובבות אותו. תפקיד העו"ס להתייחס להיבטים סוציאליים, משפחתיים, הוריים ולגבש תפיסה כוללת ורחבה על המתמודדים המגיעים לאשפוז.
שיטות הטיפול כוללות התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומשפחתיות, וכן בניית תכנית טיפול שיקומית (ליווי בפניה למוסדות, מיצוי זכויות בסל- שיקום וכו').
צוות העובדים הסוציאליים כולל עו"ס מנוסים, בעלי מומחיות בטיפול קבוצתי, בוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה שהוכרו כעובדים סוציאליים מומחים בבריאות הנפש .

העובדים הסוציאליים מעורבים ומנחים את הצוות הרב מקצועי במספר נושאים:
1. סל שיקום- הכנת תוכנית שיקום עם המטופל ומשפחתו והגשתו לוועדת סל שיקום.
2. מינוי אפוטרופוס: במצבים בהם החולה אינו יכול לנהל את ענייניו, נשקלת האפשרות לפנות לבית המשפט כדי למנות לו אפוטרופוס. האפוטרופוס ימונה לצורך ניהול רכושו, או לצורך מתן טיפול רפואי, או לשניהם. העובד הסוציאלי במחלקה, מעורב בהערכת הצורך במינוי אפוטרופוס, בגיבוש ההמלצה לגבי האדם המתאים להתמנות לאפוטרופוס או בהערכת תפקודו של האפוטרופוס הקיים.
3. משפחות: "מית"ל" - מרכז לייעוץ וטיפול במשפחות מתמודדים. המרכז מציע מגוון רב של שירותים: טיפולים משפחתיים, מפגשי מידע ותמיכה למשפחות, קבוצות ליווי וטיפול להורים ולאחים, סיוע ותמיכה למשפחות שיקיריהם אושפזו לראשונה, וליווי ועד המשפחות (פורום המשפחות הפעילות). (קישור למית"ל)
5. סטודנטים: בעבודת בית החולים משולבים סטודנטים לעבודה-סוציאלית העושים את הכשרתם המעשית במסגרת לימודי התואר הראשון והתואר השני. תוכנית ההכשרה הנה שנה אוניברסיטאית ובמהלכה משתתפים הסטודנטים במרכז למידה, בקבוצת ליווי מונחית ובהדרכה פרטנית.

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט