יחידות המרכז

חברי הנהלת המרכז

מנהל המרכז-  פרופ' יובל מלמד 
סגנית מנהל המרכז - ד"ר מרנינה שוורץ

מנהלת לשכת מנהל המרכז וסגן מנהל המרכז: הגב' גלית חסון
טל: 03-5552611
מייל: galit.hason@ABR.HEALTH.GOV.IL  

מנהלת הסיעוד- משית בן צרפתי 
מנהלת לשכת מנהלת הסיעוד: הגב' ציונה קומפורטי
טל: 03-5552607
מייל:tsiyona.komforty@ABR.HEALTH.GOV.IL

מנהל אדמיניסטרטיבי- זיו עיני 
מנהלת לשכת מנהל אדמיניסטרטיבי: הגב' ג'אנט פרצ'יקוב 
טל: 03-5552612
מיילjanet.perchikov@ABR.HEALTH.GOV.IL

 

 

 

 

 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט