1447167572.pdf
מידע לקהל
כתובתינו

שער: קרן קימת 15 (דון יוסף הנשיא) בת ים

שער: ניצנה (פתוח בין השעות 8:00-16:00)

פניות הציבור
זמינים וקשובים
לכל בקשה או שאלה
שלח פנייה
מחלקות אשפוז
טיפול פסיכיאטרי במחלקות בית החולים
קרא עוד
פרא רפואיים
יחידות תומכות רפואה: סיעוד, עבודה סוציאלית,ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה וקרימינולוגים.
קרא עוד
מרפאות
טיפול אמבולטורי בקהילה למבוגרים, ילדים ונוער
קרא עוד
אגודת ידידים והתנדבות
קרא עוד
יחידה ניידת
טיפול רפואי-נפשי בבית המתמודד
קרא עוד
חופש המידע
כל המידע והנתונים על שנת 2019
קרא עוד
© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש